Medarbejder i Melius Husene

Medarbejder på Melius Husene

Medarbejder i Melius Husene


Vi lægger vægt på, at vores personale har både de nødvendige faglige såvel som personlige kompetencer, arbejdet med målgruppen kræver.

Borgeren skal møde et stabilt, robust og rummeligt personale.

Vores personale:

 • ​Besidder stor erfaring fra arbejdet med målgruppen. 
 • Er nysgerrigt og engageret.
 • Bevarer roen, overblikket og den omsorgsfulde tilgang til borgeren selv i tilspidsede situationer. 
 • Er tydelige, kontaktstærke og grænsefaste. 
 • Er omsorgsfulde og vedholdende. 
 • Evner at sætte grænser på en god og omsorgsfuld måde. 
 • Udviser respekt og værdighed. 
 • Anerkender borgerens særlige ståsted. 
 • Motiverer til og støtter positiv adfærd og aktiviteter. 
 • Bidrager med godt humør.
 • Evner at vende en negativ situation til noget positivt.
 • Forstår at læring opstår i alle former for situationer.
 • Tilegner sig og udvikler til stadighed ny faglighed og metoder til arbejdet med målgruppen

Personalet på Melius husene har uddannelse indenfor det pædagogiske, psykologiske, uddannelsesmæssige, socialfaglige og sundhedsfaglige felt. Vi tilstræber en tværfaglig medarbejdergruppe med forskellige profiler, for at få en helhedsorienteret indsats, med fokus på både pleje og pædagogiske metoder.

Vi ønsker at rekruttere personale ud fra erfaring med målgruppen, kendskab til borgerne og erfaring indenfor psykiatrien. I Tilbuddet arbejder vi ud fra samme tilgang til borgerne, hvor metoderne er sammenhængende og målrettede, og tydeligt defineret i den pædagogiske linje, hvor vi anvender en neuropædagogisk og anerkendende tilgang til borgerne.

Pædagogisk tilgang

Se mere om den pædagogiske tilgan på denne side