Medarbejder i Melius Husene

Medarbejder på Melius Husene

Medarbejder i Melius Husene


Vi lægger vægt på, at vores personale har både de nødvendige faglige såvel som personlige kompetencer, arbejdet med målgruppen kræver.

Borgeren skal møde et stabilt, robust og rummeligt personale.

Vores personale:

Andreas

Andreas Hauptmann: Forstander

Uddannelse: cand.mag fra KU, Den grundlæggende lederuddannelse CELF samt stud. dp i pædagogik på ph Absalon. 

Erfaring:  Souschef på dagtilbuddet Aktiv for udviklingshæmmede, ledelsesmedarbejder på bostedet Slettebjerggård samt 16 års erfaring med specialpædagogik på kommunale og private bosteder og dagtilbud.

Om mig: I mit arbejde som forstander på bostedet Melius Husene brænder jeg for, at skabe trygge, spændende og udviklingende døgn- og dagtilbudspladser for borgere med udviklingshæmning og autisme. Jeg bygger mit arbejde på den gode relation og på en anerkendelse af det andet menneske. Jeg mener at alle mennesker lærer af at være sammen med andre, og at man lærer af forskelle. Forskelligheder ser jeg som en berigelse, og som en forudsætning for udvikling og læring.

Lars

Lars Staghøj Hansen:

Leder

Uddannelse: Lærer fra Ph Absalon,  Den grundlæggende lederuddannelse, Landbrugsuddannelsen fra Næsgaard.

Erfaring: Leder på dagtilbuddet, 7 års erfaring fra bosteder indenfor specialområdet, 8 år som efterskolelærer.

Om mig: I mit arbejde for Melius husene brænder jeg for hele projektet. Jeg elsker at skabe et trygt og udviklende hjem for vores beboere. Jeg hygger mig med driften og er passioneret for at give vores medarbejdere de bedste muligheder for trivsel. I min optik er det vigtigste i vores tilgang til beboerne; relation og dialog. Man skal have det godt når man er her, både som beboer og som medarbejder. Vi skal kunne tale sammen om både det gode og det dårlige.

Esra Özer Sarikaya: Pædagog og Teamleder

Uddannelse: Socialpædagog fra UCL.

Erfaring: 7 år ved Socialpædagogisk Center Næstved.

Om mig:

Jeg er 31 år og blev uddannet socialpædagog med speciale i livskvalitet og livshistorier i 2015 fra University College Sjælland (nuværende Absalon). 

Jeg har flere års erfaring indenfor det sociale område hvor jeg har arbejdet med udviklingshæmmede borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med forskellige tillægsdiagnoser som: autisme, skizofreni, tidlig følelsesmæssige skader, psykotiske træk, svære hjerneskader m.fl. 

Jeg er en socialpædagog som brænder for at skabe en meningsfuld og tryg hverdag for beboerne, og vægter den enkeltes livskvalitet og udvikling højt. 

Det mest naturlige i min pædagogiske praksis er at inddrage den enkelte borger i dens valg og beslutninger med omsorgspligten for øje.  
Fundamentet i min pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i KRAP, Narrativ pædagogik, Low Arousal og Neuropædagogik. Det betyder, at jeg har en kvalificeret tilgang til den enkeltes behov for hjælp og støtte til at strukturere dagligdagen samt at få en genkendelig og forudsigelig tilværelse. 

Klaus

Klaus Vinther: Pædagog

Uddannelse:

Erfaring:

Om mig:

Maja Nørtoft Nielsen: Psykomotorisk Terapeut

Uddannelse:Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik fra VIA UC. Cand.mag. i psykologi + pædagogik og uddannelsesstudier ved Roskilde Universitet. Samt uddannet coach hos Arno Kaae fra RUC.  

Erfaring:

7 års erfaring som psykomotorisk terapeut gennem:Behandlings- og undervisningsforløb af sårbare borgere under jobcenter i Randers

Undervisning samt træning af børn i specialklasser med særlige behov fra indskoling til 9 klasse i Silkeborg

Undervisning af FOF hold i København

Planlægning og facilitering af korte og lange kurser på skolen for Krop og Bevidsthed under Odder Højskole.

Sansemotoriske forløb og undervisning i privat sansemotorisk klinik

Om mig:

Jeg arbejder psykomotorisk med den enkelte, dvs. at se det hele menneske, at krop, psyke og beboernes sociale liv udgør en helhed. Det betyder bla. at møde mennesket bag diagnosen og være nysgerrig på hvilke ressourcer der er til stede. I samspillet med beboeren står jeg for den sansemotoriske testning og træning, hvorigennem hjernen understøttes til bedre at kunne registrere ydre såvel som indre sansninger. Når kropsfornemmelsen og kontrollen over egenkroppen øges kan det udmunde i større selvhjulpenhed i hverdagens praksis opgaver og kan derigennem opbygge en større selvtillid. 

Jeg er nørdet omkring kropsbevidsthed, sanseintegration og omkring at styrke beboerens indre ro – kropsligt og mentalt.

Michelle Silke Hauptmann: Specialkonsulent og Sygeplejerske

Uddannelse:

Erfaring:

Om mig:

 • Vores personale:
 • ​Besidder stor erfaring fra arbejdet med målgruppen. 
 • Er nysgerrigt og engageret.
 • Bevarer roen, overblikket og den omsorgsfulde tilgang til borgeren selv i tilspidsede situationer. 
 • Er tydelige, kontaktstærke og grænsefaste. 
 • Er omsorgsfulde og vedholdende. 
 • Evner at sætte grænser på en god og omsorgsfuld måde. 
 • Udviser respekt og værdighed. 
 • Anerkender borgerens særlige ståsted. 
 • Motiverer til og støtter positiv adfærd og aktiviteter. 
 • Bidrager med godt humør.
 • Evner at vende en negativ situation til noget positivt.
 • Forstår at læring opstår i alle former for situationer.
 • Tilegner sig og udvikler til stadighed ny faglighed og metoder til arbejdet med målgruppen

Personalet på Melius husene har uddannelse indenfor det pædagogiske, psykologiske, uddannelsesmæssige, socialfaglige og sundhedsfaglige felt. Vi tilstræber en tværfaglig medarbejdergruppe med forskellige profiler, for at få en helhedsorienteret indsats, med fokus på både pleje og pædagogiske metoder.

Vi ønsker at rekruttere personale ud fra erfaring med målgruppen, kendskab til borgerne og erfaring indenfor psykiatrien. I Tilbuddet arbejder vi ud fra samme tilgang til borgerne, hvor metoderne er sammenhængende og målrettede, og tydeligt defineret i den pædagogiske linje, hvor vi anvender en neuropædagogisk og anerkendende tilgang til borgerne.

Pædagogisk tilgang

Se mere om den pædagogiske tilgan på denne side