Medarbejder i Melius Husene

Medarbejder på Melius Husene

Medarbejder i Melius Husene


Vi lægger vægt på, at vores personale har både de nødvendige faglige såvel som personlige kompetencer, arbejdet med målgruppen kræver.

Borgeren skal møde et stabilt, robust og rummeligt personale.

Vores personale:

Andreas

Andreas Hauptmann: Forstander

Uddannelse: cand.mag fra KU, Den grundlæggende lederuddannelse CELF samt stud. dp i pædagogik på ph Absalon. 

Erfaring:  Souschef på dagtilbuddet Aktiv for udviklingshæmmede, ledelsesmedarbejder på bostedet Slettebjerggård samt 16 års erfaring med specialpædagogik på kommunale og private bosteder og dagtilbud.

Om mig: I mit arbejde som forstander på bostedet Melius Husene brænder jeg for, at skabe trygge, spændende og udviklingende døgn- og dagtilbudspladser for borgere med udviklingshæmning og autisme. Jeg bygger mit arbejde på den gode relation og på en anerkendelse af det andet menneske. Jeg mener at alle mennesker lærer af at være sammen med andre, og at man lærer af forskelle. Forskelligheder ser jeg som en berigelse, og som en forudsætning for udvikling og læring.

Lars

Lars Staghøj Hansen: Stedfortræder/Souschef

Uddannelse: Lærer fra Ph Absalon, Landbrugsuddannelsen fra Næstgaard.

Erfaring: Souschef på dagtilbuddet Reinholmsgaard, 5 års erfaring fra bosteder indenfor specialområdet, 8 år som efterskolelærer.

Om mig: I mit arbejde for Melius husene brænder jeg for hele projektet. Jeg elsker at skabe et trygt og udviklende hjem for vores beboere. Jeg hygger mig med driften og er passioneret for at give vores medarbejdere de bedste muligheder for trivsel. I min optik er det vigtigste i vores tilgang til beboerne; relation og dialog. Man skal have det godt når man er her, både som beboer og som medarbejder. Vi skal kunne tale sammen om både det gode og det dårlige.

Emil

Emil Lehmann: Pædagog og Psykoterapeut

Uddannelse: Professionsbachelor som Pædagog fra UCL, Certificeret Psykoterapeut fra CEKTOS.

Erfaring: 6 års erfaring som pædagog på krisecenter, børnehjem, herberg og i en børnehave.

Om mig: KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. De fire ord beskriver ligeledes min tilgang til arbejdet på Melius Husene. Jeg arbejder med beboerne for at skabe en meningsgivende hverdag, og for at udvikle dem igennem deres styrkesider – Altid i øjenhøjde. I dette samarbejde bidrager jeg med kompetencer dels fra min uddannelse som socialpædagog, og dels fra uddannelsen inden for kognitiv adfærdsterapi. Jeg vægtet fagligheden, fællesskabet, og den gode relation.

Klaus

Klaus Vinther: Pædagog

Uddannelse:

Erfaring:

Om mig:

Maja Nørtoft Nielsen: Psykomotorisk Terapeut

Uddannelse:

Erfaring:

Om mig:

Hanne Roslund: Pædagog og Teamleder

Uddannelse:

Erfaring:

Om mig:

Esra Özer Sarikaya: Pædagog og Teamleder

Uddannelse: Socialpædagog fra UCL.

Erfaring: 7 år ved Socialpædagogisk Center Næstved.

Om mig:

Michelle Silke Hauptmann: Specialkonsulent og Sygeplejerske

Uddannelse:

Erfaring:

Om mig:

 • Vores personale:
 • ​Besidder stor erfaring fra arbejdet med målgruppen. 
 • Er nysgerrigt og engageret.
 • Bevarer roen, overblikket og den omsorgsfulde tilgang til borgeren selv i tilspidsede situationer. 
 • Er tydelige, kontaktstærke og grænsefaste. 
 • Er omsorgsfulde og vedholdende. 
 • Evner at sætte grænser på en god og omsorgsfuld måde. 
 • Udviser respekt og værdighed. 
 • Anerkender borgerens særlige ståsted. 
 • Motiverer til og støtter positiv adfærd og aktiviteter. 
 • Bidrager med godt humør.
 • Evner at vende en negativ situation til noget positivt.
 • Forstår at læring opstår i alle former for situationer.
 • Tilegner sig og udvikler til stadighed ny faglighed og metoder til arbejdet med målgruppen

Personalet på Melius husene har uddannelse indenfor det pædagogiske, psykologiske, uddannelsesmæssige, socialfaglige og sundhedsfaglige felt. Vi tilstræber en tværfaglig medarbejdergruppe med forskellige profiler, for at få en helhedsorienteret indsats, med fokus på både pleje og pædagogiske metoder.

Vi ønsker at rekruttere personale ud fra erfaring med målgruppen, kendskab til borgerne og erfaring indenfor psykiatrien. I Tilbuddet arbejder vi ud fra samme tilgang til borgerne, hvor metoderne er sammenhængende og målrettede, og tydeligt defineret i den pædagogiske linje, hvor vi anvender en neuropædagogisk og anerkendende tilgang til borgerne.

Pædagogisk tilgang

Se mere om den pædagogiske tilgan på denne side