Medarbejder i Melius Husene

Vi lægger vægt på, at vores personale har både de nødvendige faglige såvel som personlige kompetencer, arbejdet med målgruppen kræver.

Borgeren skal møde et stabilt, robust og rummeligt personale.

Vores personale:

Andreas Hauptmann: Direktør/Forstander

Uddannelse: cand.mag fra KU, Den grundlæggende lederuddannelse CELF samt stud. dp i pædagogik på ph Absalon.

Erfaring:  Souschef på dagtilbuddet Aktiv for udviklingshæmmede, ledelsesmedarbejder på bostedet Slettebjerggård samt 16 års erfaring med specialpædagogik på kommunale og private bosteder og dagtilbud.

Om mig: I mit arbejde som forstander på bostedet Melius Husene brænder jeg for, at skabe trygge, spændende og udviklingende døgn- og dagtilbudspladser for borgere med udviklingshæmning og autisme. Jeg bygger mit arbejde på den gode relation og på en anerkendelse af det andet menneske. Jeg mener at alle mennesker lærer af at være sammen med andre, og at man lærer af forskelle. Forskelligheder ser jeg som en berigelse, og som en forudsætning for udvikling og læring.

Lars Staghøj Hansen: Administrerende direktør

Uddannelse: Lærer fra Ph Absalon,  Den grundlæggende lederuddannelse, Landbrugsuddannelsen fra Næsgaard.

Erfaring: Leder på dagtilbuddet, 7 års erfaring fra bosteder indenfor specialområdet, 8 år som efterskolelærer.

Om mig: I mit arbejde for Melius husene brænder jeg for hele projektet. Jeg elsker at skabe et trygt og udviklende hjem for vores beboere. Jeg hygger mig med driften og er passioneret for at give vores medarbejdere de bedste muligheder for trivsel. I min optik er det vigtigste i vores tilgang til beboerne; relation og dialog. Man skal have det godt når man er her, både som beboer og som medarbejder. Vi skal kunne tale sammen om både det gode og det dårlige.

Esra Özer Sarikaya: Pædagog

Uddannelse: Socialpædagog fra UCL.

Erfaring: 7 år ved Socialpædagogisk Center Næstved.

Om mig: Jeg er 31 år og blev uddannet socialpædagog med speciale i livskvalitet og livshistorier i 2015 fra University College Sjælland (nuværende Absalon).

Jeg har flere års erfaring indenfor det sociale område hvor jeg har arbejdet med udviklingshæmmede borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med forskellige tillægsdiagnoser som: autisme, skizofreni, tidlig følelsesmæssige skader, psykotiske træk, svære hjerneskader m.fl.

Jeg er en socialpædagog som brænder for at skabe en meningsfuld og tryg hverdag for beboerne, og vægter den enkeltes livskvalitet og udvikling højt.

Det mest naturlige i min pædagogiske praksis er at inddrage den enkelte borger i dens valg og beslutninger med omsorgspligten for øje.
Fundamentet i min pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i KRAP, Narrativ pædagogik, Low Arousal og Neuropædagogik. Det betyder, at jeg har en kvalificeret tilgang til den enkeltes behov for hjælp og støtte til at strukturere dagligdagen samt at få en genkendelig og forudsigelig tilværelse.

Inga Lønborg: Pædagog

Tekst kommer snart

Ulla Sohn Christensen: Pædagog

‘Jeg er uddannet socialpædagog og psykoterapeut og har arbejdet indenfor faget i mange år.
Mit fokus er den relationsbårne pædagogik, som er udgangspunktet for enhver udvikling hos det andet menneske. Jeg har desuden viden og erfaring om menneskets nervesystemer, neuroaffektiv udviklingspsykologi og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone hos den enkelte. Alt dette munder ud i en viden om og erfaring med, at al udvikling starter med at jeg som omsorgsperson stiller op til den enkelte borgers nervesystem og behov.
Desuden er menneskets sanser en stor inspiration i mit arbejde og jeg uddanner mig løbende i sanseintegration, da især mennesker med særlige behov ofte er sanseudfordrede og derfor kan vejen til udvikling og ro i nervesystemet ofte gå igennem sanserne. ‘

Judi Pandrup: Sygehjælper og coach.

For at efterleve mine ambitioner, om at kunne give mennesker bedre mulighed for at udnytte egne ressourcer, tog jeg en uddannelse som Mentor/coach. Jeg brænder for at hjælpe mennesker til at udvikle et mere meningsfyldt og tilfredsstillende liv. Både fysisk og psykisk.

Jeg trives med at tage ansvar, og fungere godt som en del af et team. Derudover er jeg en empatisk person, som søger at skabe en positiv ånd og få det bedste ud af svære situationer.