Oversigt over side på bostedet Melius Husene som ligger på Sjælland

Vi har på denne side lavet en oversigt over de sider du kan finde på meliushusene.dk
Alle sider handler om Melius Husene bosted som ligge på sjælland.

Melius Husene bosted
Denne side er forsiden for Melius Husene bosted, her finder du relevant info om bostedet.

Pædagogiske indsats
Melius Husene arbejder ud fra 3 pædagogiske tilgange Anerkendelse, Relationspædagogik og Neuropædagogik se mere om de enkelte tilgange på denne side.

Døgntilbud
Når man bor på Melius Husene skal det føles som ens eget hjem, her på siden kan du læse mere om bostedet og nogle af de ting der er fokus på i hverdagen.

Dagtilbud
På dagtilbuddet kan der vælges mellem 3 linjer – journalistiske linje, Kunstlinje og Landliv og køkken. Linjerne kan kombineres så det passer bedst til den enkelte borger.

Værdier
Vores kerneværdier er vigtige for os, du kan ser mere om vores værdier som er Samvær, Dialog, Anerkendelse og Ansvar på denne side.

Konflikthåndtering
Vi arbejder altid ud fra et mindstemiddels princip, hvor magtanvendelse som hovedregel ikke anvendes.

Medarbejder i Melius Husene
Personalet på Melius Husene besidder en række kompentrancer du kan læse mere om dem på denne side.

Kontakt
Kontakt siden hvor du kan finde oplysninger om telefonnummer eller email.