Takster for 2021

Botilbud

Taksten er eksklusiv borgerens egenbetaling der udregnes på baggrund af boligens størrelse jf. lejeloven

Kategori 1

Kr. 95.472,- pr. md.​

Kategori 1 tilbydes til borgere med betydeligt støttebehov og behov for en målrettet pædagogisk indsats. Vi tilbyder et struktureret og særligt tilpasset botilbud til borgere med omfattende problemer med at varetage kompleksiteterne af eget liv.

Der ydes 51 personrettede timer per uge med fokus på udvikling og læring hen imod et mere selvstændigt liv. Støtten gives på baggrund af et tværfagligt samarbejde der afdækker borgerens støttebehov.

Kategori 2

Kr. 151.695,- pr. md.

Kategori 2 tilbydes til borgerere med særlige vanskeligheder og ressourcekrævende individuelle behov. Dette gælder eksempelvis borgere der i perioder har brug for skærmede pladser og kun i begrænset omfang magter at deltage i samvær med andre borgere. Det kan også være plejekrævende borgere eller borgere med særlige fokuspunkter der kræver yderligere pædagogisk støtte.

Der ydes 81 personrettede timer per uge med fokus på udvikling og læring hen imod et mere selvstændigt liv. Støtten gives på baggrund af et tværfagligt samarbejde der afdækker borgerens støttebehov.

Kategori 3

Kr. 184.135,- pr. md.

Kategori 3 tilbydes til borgere med gennemgribende funktionsforstyrrelser der kræver omfattende støtte døgnet rundt. Dette kan eksempelvis være pladser under statsadvokaten, der kræver særligt fokus eller pladser der er meget plejekrævende. Disse pladser kan også tilbydes som enkeltmandsprojekter, hvis borgeren ikke magter at indgå i sociale sammenhænge med andre borgere.

Der ydes 98 personrettede timer per uge med fokus på udvikling og læring hen imod et mere selvstændigt liv. Støtten gives på baggrund af et tværfagligt samarbejde der afdækker borgerens støttebehov.

Disse pladser kan ved behov være med vågen nattevagt.

Dagtilbud

Vores dagtilbud tager udgangspunkt i borgerens interesser og udfordringer, for at skabe et tilbud der giver de bedste muligheder for personlig udvikling. Tilbuddet bliver udviklet i samarbejde med borgeren, ud fra den lange række af muligheder vi har på Meliushusene.

Kategori 1

Kr. 46.356,- Pr. md.

Tilbydes til borgere med et betydeligt støttebehov og behov for en struktureret hverdag. Kategori 1 tilbydes udelukkende til borgere der i et vist omfang formår at indgå i sociale sammenhænge med andre borgere.

Kategori 2

Kr. 57.277,- pr. md.

Tilbydes til borgere med betydeligt støttebehov, der har behov for særlig støtte for at kunne opretholde en struktureret hverdag. Kategori 2 tilbydes til borgere der ikke nødvendigvis formår at indgå i sociale sammenhænge med andre borgere.