Melius Husene

Bosted på Midtsjælland for udviklingshæmmede

Melius Husene

Melius Husene er et §85 bosted og dagbeskæftigelse, beliggende på en smuk gård på Midtsjælland.
Vi henvender os til borgere fra hele landet der har svært ved at varetage deres eget liv, og har brug for støtte i forbindelse med psykiske eller fysiske lidelser, tilknytnings- samt udviklingsproblemer.

Vi visiterer borgere efter §85. Borgeren indgår en lejekontrakt på enten en lejlighed eller et værelse efter behov, og støttenivauet aftales i samarbejde med anbringelseskommunen. Du kan se vores takster her.

Vores bosted er indrettet så vi har mulighed for at etablere særlige pladser; eksempelvis skærmede pladser, pladser under statsadvokaten eller særligt plejekrævende tilbud. Vi sikrer en tryg, rolig og indholdsrig hverdag for alle borgere.

Vi har stor erfaring med psyko-sociale problematikker samt en lang række diagnoser, og er meget fleksible i forhold til at tilpasse vores tilbud efter den enkelte borger.

Vores Dagtilbud planlægges i samarbejde med borgeren, vi tilbyder beskæftigelse i form af arbejde på egne værksteder eller etablering af praktikplads hos eksterne samarbejdspartnere, hvis det giver mening for den enkelte.

Borgerne

Melius Husene henvender sig til borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
Borgerne kan have svært ved at håndtere deres liv, både praktisk og følelsesmæssigt, og har brug for hjælp og støtte til at opbygge og fastholde en meningsfuld hverdag samt takle de udfordringer der opstår i livet.

Det er vores mål, gennem pædagogisk støtte og samarbejde med den enkelte borger, at styrke lysten til selvstændighed og ansvar for eget liv, ud fra den enkelte beboers ønsker, evner og ressourcer.

Borgerne modtager både specialiseret pædagogisk bistand, samt eventuel fysisk pleje og omsorg, for at øge deres handlekompetencer og udviklingspotentiale. Endvidere hjælpes med opbygning og etablering af sociale kontakter og netværk, samt støtte i forbindelse med botræning og almindelig daglig livsførelse.

Det er vores formål, at det socialpædagogiske arbejde med borgerne vil skabe en større selvstændighed og forståelse for egne ressourcer og at et fokus på fysisk pleje og omsorg, vil facilitere denne proces.

Borgernes øgede ansvar og selvstændighed vil blive styrket og oparbejdet med pædagogisk træning og beskæftigelse, med udgangspunkt i den enkelte beboers handleplan, bl.a. ved at arbejde medansvarlighed over for sig selv og andre, tolerance, involvering og løsning af egne og fælles problemer.

null

Pædagogisk tilgang

Læs mere her

null

Dagtilbud

Læs mere her

null

Døgntilbud

Læs mere her

null

Kontakt

Læs mere her