Døgntilbud

Borgernes hjem

Melius Husene er borgernes hjem, og det er vigtigt at det føles sådan. Vi har en rigtig hyggelig gård, med en stor dejlig have med masser af små rum til snak og fordybelse. Vi lægger stor vægt på borgerinddragelse i borgernes hjem og hverdag, og gør meget for at formidle at det er deres sted.

Vi bruger planlagte aktiviteter som en væsentlig del af det pædagogiske arbejde. Ikke kun på grund af aktiviteterne, men også på grund af den sociale sammenhæng aktiviteterne indgår i.

En afgørende pointe i tilbuddet er, at borgerne skal møde ligesindede og skabe gode relationer i nærområdet.​

Der afholdes ugentlige beboermøder, hvor beboerne kan fremsætte ønske til aktiviteter, herunder sociale aktiviteter. Beboerne støttes i at tage stilling til deres ønsker for dagligdagen og hvilke aktiviteter de ønsker. Det kan f.eks. være ture i svømmehallen eller diskoteksaftener og musikaftener på andre bosteder eller i bofællesskaber.

Vi vil regelmæssigt tilbyde kulturelle oplevelser, som besøg på museer, at tage til koncerter og på sejlture, for at styrke en forståelse for det omgivende samfund og hvordan man færdes i offentlige, sociale sammenhænge. Samtidigt vil vi gerne opbygge en øget selvforståelse, ved at lære at beboeren at tage stilling til, og formulere, hvad man kan lide og ikke kan lide og hvad man oplevede på turene. Det styrker evnen til at kommunikere om en konkret oplevelse, som alle beboere og personale har til fælles. På beboermøderne taler vi om tidligere oplevelser på turene og planlægger fremtidige oplevelser.

Beboermøder

Beboermøderne er ligeledes vigtige for at opbygge en forståelse og accept af egne og andres behov, krav og udfordringer. Da Melius Husene lægger stor vægt på, at stedet er et bofællesskab, bliver det vigtigt at beboerne opbygger en forståelse for, hvordan man bor sammen. Det betyder, at beboermøderne også vil omhandle alle de lav-praktiske emner der opstår i et bofællesskab: Er der én der spiller for høj musik? Skal der være bedre fælles rengøring? Spiser vi for meget salat?  Eller aftaler hvad vi skal lave på juleturen.

Beboermøderne vil blive faciliteret af en pædagog, men udgangspunktet er, at dette er beboernes eget møde og at de på sigt selv vil kunne styre møderne, så pædagogerne kun er med som tilhørere eller evt. Referenter. Målet med disse møder er, at give beboerne indflydelse på deres eget liv. Der er ingen emner som vedrører gruppen, man ikke kan diskutere. Dette kræver at beboerne opbygger selvindsigt og forståelse for egne behov, samt evnen til at kommunikere dem klart, tydeligt og ordenligt. Her træner vi også evnen til at indgå i sociale relationer. I et styret og trygt miljø har beboerne mulighed for at øve sig i både de positive og negative sider af at indgå i nære sociale relationer med ligesindede og at få en dagligdag til at fungere med andre mennesker, hvor gensidig hensynstagen og en oplevelse af fælleskab er nødvendigt.

Almindelig daglig livsførelse (ADL)

Det er målet at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt i forhold til deres egne liv. Borgerne vil deltage i eller selv varetage alle opgaver i forbindelse med deres liv, med den nødvendige pædagogisk og plejemæssig støtte. Træning i almindelig daglig livsførelse vil blive varetaget ud fra et socialt, sundhedsmæssigt og pædagogisk perspektiv.

Kost og motion

Det er målet at borgerne selv på sigt vil kunne træffe sunde og fornuftige valg i forhold til deres egen sundhed. Det kræver en omfattende, helhedsorienteret og kontinuerlig støtte at hjælpe borgerne til at leve sunde og aktive liv, og det vil være et område som tilbuddet prioriterer højt.

Målet om sundhed og fysisk aktivitet vil blive indarbejdet i den enkelte borgers handleplan, og støtten vil være baseret på at skabe positiv motivation og en naturlighed omkring fysisk aktivitet, samt faste rutiner, hvor fysisk aktivitet indgår.

Vi arbejder med borgerinddragelse i forhold til at lave varierede og sunde kostplaner, samt tilbyde forskellige motionsaktiviteter såsom styrketræning, sejlture, ridning, svømning, gåture, løbeture, holdsport og andet.

Vi tilbyder også..

Melius Husene har også et dagtilbud, se mere om dette her på siden.