Dagtilbud i Melius Husene

I Melius Husene møder borgeren et inkluderende fællesskab med ro, struktur og udfordringer og en positiv indstilling til hverdagen. Vi lægger vægt på en dagligdag, der tager udgangspunkt i en almindelig dansk døgnrytme. På alle hverdage er borgeren i en planlagt beskæftigelse.​ Andre aktiviteter – det kan både være fritidsaktiviteter, besøg, udflugter eller behandling – er planlagt og indlagt i borgerens ugeskema.​

Melius Husenes §104 dagtilbud giver mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv med relevante aktiviteter, der tager afsæt i borgernes ønsker og interesser. Vi har løbende fokus på den enkelte borgers trivsel og udvikling i den gældende beskæftigelse, så vi kan facilitere et meningsfuldt og tilfredsstillende hverdagsliv for borgeren, ved eksempelvis at indgå aftaler med praktiksteder, indkøbe nyt materiel eller udvide eksisterende værksteder.

Vi understøtter borgerens læring og udvikling i beskæftigelsestilbuddet. Støtten kan være i form af motivation eller hjælp til at holde fokus, eller hjælp til udførelse af konkrete arbejdsopgaver. Det er vigtigt for os at al guidning og støtte foregår anerkendende og forstående. Aktiviteten for borgeren er selve målet med beskæftigelsen, og fokus skal ligge på et spændende og varieret tilbud.

 

Aktiviteter i dagbeskæftigelsen

Melius Husene ligger på en meget stor gård, hvor kun fantasien sætter grænser for de aktiviteter og beskæftigelser vi kan iværksætte. Vores mål er at dagsbeskæftigelsen tager udgangspunkt i borgerens interesser og evner. Vi har en lang række værksteder og forskellige kreativitetsrum, som kan benyttes til arbejde med træ, metal, maskiner, kunst og hvad man ellers drømmer om. Derudover har vi vores store have med mulighed for dyrehold og havebrug.

Landliv og køkken:

Vi bruger vores dejlige gård til at producere mad og mening. Vi har i øjeblikket en køkkenhave med bistader, som snart skal udvides med høns og ænder. Borgerne er med i alle dele af landlivet og vi sår, luger og samler mad med en stor glæde.

Haven er et frirum hvor man gerne må tale højt og få sved på panden. Her er tid til fordybelse og leg, og til at smage og lugte til naturen. Vi går gerne i skoven og samler mad som vi sylter og henkoger, og vi bruger mange aftener på at planlægge hvordan vores køkkenhave skal udvides.

En stor del af denne beskæftigelse handler om at lave mad. Vi sylter og laver grød af havens frugter, og vi laver lækre retter af alt hvad vi finder. Vi mener at køkkenet er et fantastisk pædagogisk rum, hvor man i samarbejdet om frembringelsen af mad kan mødes, lære og udvikle sig.

Eksternt arbejde​

Borgeren kan, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til deres udvikling og ressourcer, tilbydes beskæftigelse eksternt.

Eksterne arbejdstilbud bygger altid på en aftale i mellem Melius Husene, arbejdsgiveren og borgeren. Der indgår et væsentligt pædagogisk element i disse aftaler specielt med fokus på at lære en arbejdskultur.​

I de eksterne arbejdstilbud arbejdes der med pædagogiske handleplaner – delmål og mål.​ I samarbejde med borgeren finder vi en egnet arbejdsplads ud fra borgerens interesser og kompetencer, og tilpasser derefter et forløb med arbejdspladsen.

Borgeren i centrum

Det er vigtigt for os at borgeren er i centrum, derfor har vi nogle kerneværdier som vi arbejder ud fra.