Dagtilbud i Melius Husene

I Melius Husene møder borgeren et inkluderende fællesskab med ro, struktur og udfordringer og en positiv indstilling til hverdagen. Vi lægger vægt på en dagligdag, der tager udgangspunkt i en almindelig dansk døgnrytme. På alle hverdage er borgeren i en planlagt beskæftigelse.​ Andre aktiviteter – det kan både være fritidsaktiviteter, besøg, udflugter eller behandling – er planlagt og indlagt i borgerens ugeskema.​ Vi har i vores dagtilbud tre forskellige linjer, og man aftaler i samarbejde med borgeren hvordan man vil fordele sin arbejdstid på de enkelte linjer.

Journalistisk linje:

På den journalistiske linje opbygger vi en internetavis for udviklingshæmmede. Vi er nysgerrige på alle aspekter af livet og verden, og støtter borgeren til at formidle deres syn på deres omgivelser.

En stor del af vores historier vil være interesseartikler, hvor borgeren får mulighed for at dele og beskrive deres passion hvad end det er bilvask eller madlavning.
Andre dele af avisen vil omhandle nyhedsstof formidlet af borgerne til andre borgere med lignende udfordringer. Der er selvfølgelig også plads til vittighedstegninger og sjove jokes.

Med den journalistiske linje giver vi borgerne mulighed for at beskrive verden ud fra deres perspektiv, og få støtte fra idé til skrivning, samt til at se det endelige resultat, når artiklen bliver udgivet til hele verden.

Kunstlinje:

På kunstlinjen arbejder vi med alle former for kreative udtryk. Hver dag har et tema som bliver inspireret af årstiderne og borgernes interesser. Vi skal tegne og male samt modellere både efter ting og efter hinanden.

Vi kommer til at bruge naturen meget, både for at finde ting vi kan bruge i vores kreative proces, og til at forsøge at gengive naturen både med blyant og med pensel.

Stemningen når vi er kreative, er rolig og anerkendende og vi lægger meget vægt på at en kreativ proces er en lang række af succeser. På kunstlinjen er der rum til fordybelse og eftertænksomhed og en masse grin når vi for eksempel skal være levende modeller.

Landliv og køkken:

Vi bruger vores dejlige gård til at producere mad og mening. Vi har i øjeblikket en køkkenhave, som snart skal udvides med høns og ænder. Borgerne er med i alle dele af landlivet og vi sår, luger og samler mad med en stor glæde.

Haven er et frirum hvor man gerne må tale højt og få sved på panden. Her er tid til fordybelse og leg, og til at smage og lugte til naturen. Vi går gerne i skoven og samler mad som vi sylter og henkoger, og vi bruger mange aftener på at planlægge hvordan vores køkkenhave skal udvides.

En stor del af denne linje handler om at lave mad. Vi sylter og laver grød af havens frugter, og vi laver lækre retter af alt hvad vi finder. Vi mener at køkkenet er et fantastisk pædagogisk rum, hvor man i samarbejdet om frembringelsen af mad kan mødes, lære og udvikle sig.

Eksternt arbejde​

Borgeren kan, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til deres udvikling og ressourcer, tilbydes beskæftigelse eksternt.

Eksterne arbejdstilbud bygger altid på en aftale i mellem Melius Husene, arbejdsgiveren og borgeren. Der indgår et væsentligt pædagogisk element i disse aftaler specielt med fokus på at lære en arbejdskultur.​

I de eksterne arbejdstilbud arbejdes der med pædagogiske handleplaner – delmål og mål.​ I samarbejde med borgeren finder vi en egnet arbejdsplads ud fra borgerens interesser og kompetencer, og tilpasser derefter et forløb med arbejdspladsen.

Borgeren i centrum

Det er vigtigt for os at borgeren er i centrum, derfor har vi nogle kerneværdier som vi arbejder ud fra.