Konflikthåndtering

Vores borgere har typisk et sensitivt nervesystem, hvor de i kravsituationer og udfordrende sociale sammenhænge, kan have svært ved at overskue situationen, som kan føre til en voldsom psykisk eller fysisk reaktion. De borgere tilbuddet henvender sig til, er i risikozonen for at kommer i høj arousal og i værste fald have indad- eller udadreagerende adfærd.

Udgangspunkt i den enkelte borger

Alle mennesker har forskellige behov og vi tager udgangspunkt i den enkelte borger, deres behov og ønsker. Vi støtter borgeren i at blive bevidst om egne mestringsstrategier og reaktioner, for at tilbyde dem nogle redskaber til at håndtere affektsituationer.

Vi opdaterer løbende vores tilgang i forhold til den enkelte borger for at sikre at det altid er de mest hensigtsmæssige pædagogiske tilgange, som anvendes.
I samarbejde med borgeren laver vi planer der kan benyttes i affektsituationer, borgeren kommer selv med forslag til, hvordan vi bedst kan hjælpe i affekt situationer.

Nogle borgere vil have godt at man trækker sig fra situationen, hvor andre har behov for et kram eller at man går en tur sammen.
Vi støtter borgeren i at formulere og konkretisere hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem når de har det svært og arbejder hen imod øget selvstændighed og selvbevidsthed.

På stedet arbejder vi med beboernes stress profiler, hvor vi identificerer beboerens adfærd, behov og reaktionsmønstre, i forhold til forskellige dagligdags stressorer.

Vi anvender denne viden til at sørge for at beboeren får den rette pædagogiske støtte i forhold til den enkelte beboers særlige behov og arbejder forebyggende i forhold til at undgå magtanvendelse, samt indad- og udadreagerende adfærd.

Vi arbejder altid ud fra et mindstemiddels princip, hvor magtanvendelse som hovedregel ikke anvendes.

Det er udelukkende i situationer hvor beboeren, andre beboere eller personalet er i overhængende fare, at magtanvendelse vil komme på tale og altid ud fra et mindstemiddels princip.

Såfremt en magtanvendelses situation opstår, så vil vi altid have en debriefing med beboeren og det involverede personale efterfølgende, hvor vi taler situationen igennem, for at sikre tryghed og at den gensidige tillid og respekt ikke bliver påvirket fremadrettet.

Pædagogisk tilgang

Du kan se Melius Husenes pædagogiske tilgang til borgerne som bor på bostedet på denne side