Melius Husenes værdier

Alle mennesker er hele og unikke med egne drømme og mål. Fra ankomsten til Melius Husene mærker borgeren vores kerneværdier.

Samvær

Vi prioriterer samværet med borgeren som det vigtigste punkt i vores pædagogiske arbejde. Det er i det meningsfulde samvær man opnår en tillidsfuld og konstruktiv relation, der kan hjælpe borgeren igennem livet. Samvær er både noget vi har med borgerne, og noget vi hjælper dem til at have med ligesindede.

Samvær med ligesindede er en vigtig del af et tilfredsstillende liv, og borgernes særlige problemstillinger bevirker, at det kan være svært at opbygge positive relationer til andre. Vores opgave er at facilitere denne proces, og hjælpe borgerne til at få og opretholde nære sociale relationer.

Dialog

Dialogen er kernen i vores arbejde. Vi fører ligeværdige samtaler, og hjælper beboerne til indgå i konstruktive og positive dialoger. Dette kræver at beboerne opbygger selvindsigt og tålmodighed. At beboerne har forståelse for egne behov, og evner at kommunikere dem klart, tydeligt og ordenligt, samt tålmodigheden til at lytte og forstå andre.

Igennem dialogen træner vi også evnen til at indgå i sociale relationer. Vi har et trygt miljø hvor beboerne har mulighed for at øve sig i både de positive og negative sider af at indgå i nære sociale relationer med ligesindede.

Anerkendelse

Anerkendelse er på Melius Husene mere end en pædagogisk metode, det er grundlaget for det menneskesyn vi møder borgeren med. Vi anerkender det andet menneske med alle de finurligheder, særheder og fantastiske personlighedstræk der gør dem til mennesker. Vi er nysgerrige på nye perspektiver, og forsøger at se verden fra borgerens synspunkt

Ansvar

Det er vores opfattelse at et tilfredsstillende liv, er et liv man er aktiv deltager i og hvor man tager ansvar for sig selv og sine handlinger.
Borgerne får i Melius Husene lov til at være mennesker, med alt hvad det indebærer, mens de samtidig hjælpes til at tage ansvar for deres handlinger og deres liv.

Det er vores mål, gennem pædagogisk støtte og samarbejde med den enkelte borger, at styrke lysten til selvstændighed og ansvar for eget liv, ud fra den enkelte beboers ønsker, evner og ressourcer.

Pædagogisk tilgang

Hvis du også vil se hvilke pædagogiske tilgange vi bruger på Melius Husene kan du se dem her.